PETER VON BAGH -STIPENDI 2023

1. Risto Jarva -seura ry. myöntää yhden 3 000 euron suuruisen apurahan työsuunnitelmalle, joka edustaa elokuvajournalismia, -kritiikkiä,  -tutkimusta tai muuta elokuvaan liittyvää kirjallista hanketta. Apuraha myönnetään henkilökohtaisena apurahana työskentelyyn.

2. Apurahan hakuaika on 15.6. – 15.8.2023. Hakemusten on oltava perillä viimeistään 15.8.2023 klo 18. Sen jälkeen saapuneet hakemukset kirjataan myöhästyneiksi eikä apurahaa voida myöntää. Päätös apurahasta ilmoitetaan syyskuussa 2023.

3. Apurahaa voivat hakea yksityishenkilöt ja yksityishenkilöistä koostuvat työryhmät.

4. Apurahaa ei myönnetä opinnäytetyöhön tai muuhun opiskeluun liittyvään kirjoittamiseen eikä elokuvakäsikirjoittamiseen.

5. Hakemus on vapaamuotoinen. Pakollisia tietoja ovat kuitenkin seuraavat: 1) hakijan (tai hakijoiden) nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköposti. 2) Työsuunnitelma (sisältäen mahdollisen julkaisijan tai ajatuksen julkaisijasta) sekä suunnitelman aikataulu. 3) Hakijan tai työryhmän jäsenten ansioluettelo.

6. Hakemus tulee osoittaa Risto Jarva -seura ry.:lle sähköpostitse osoitteeseen pvb.ristojarvaseura@gmail.com.

7. Lähtökohtana on, että apurahalla edistetään suomalaista elokuvakirjoittamista. Hakija voi olla suomalainen, asua Suomessa tai hankkeella voi olla yhteys Suomeen. Jakaja suosii suomenkielistä kirjoittamista.

8. Myönnettävästä apurahasta päättää Risto Jarva -seuran hallituksen jäsenistä muodostettu työryhmä. Seuralla on oikeus julkistaa apurahan saajan nimi. Arvostamme sitä, jos stipendin saaja mainitsee tekstin julkaisun yhteydessä saaneensa apurahan Risto Jarva -seuralta.

9. Apurahan käytöstä on tehtävä vapaamuotoinen selvitys vuoden kuluttua apurahan nostamisesta lähettämällä se em. sähköpostiosoitteeseen.

10. Risto Jarva -seura on velvollinen ilmoittamaan myönnetystä apurahasta veroviranomaisille.

Risto Jarvan kirjoituskone